ขายทอดตลาดที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ที่ดินเปล่า โฉนดเลขที่ 9577 เลขที่ดิน 40
ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
เนื้อที่ 2 ไร่ 15 ตารางวา
เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาไว้ 366,750 บาท
ติดต่อ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก
โทร(037) 311167,312300
นายเมธี อาชามาส เจ้าของสำนวน
คดีหมายเลขแดงที่ 3794/2539 ของศาลแพ่ง
ติดต่อ สอ.กฟผ. โทร 0 2436 5912

นางโสภา ศรีหมอก